Športska zajednica Grada Zadra, Molatska 11a, 23000 Zadar

Zakon o športu

Uredba o dopuni zakona o športu

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o športu

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o športu 2010

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o športu 2011 

 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o športu 2012

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o športu 2015

Zakon o sportu – urednički pročišćeni tekst

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za vrhunska ostvarenja

Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 34-11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 43-09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Zakon o sportskoj inspekciji

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Zakon o udrugama

Zakon o volonterstvu

Zakon o udrugama

 

treneri_i_strucni_poslovi_u_hrvatskome_sportu

pravilnik_o_registru_sportskih_djelatnosti_nn_112-06

pravilnik_o_registru_prof_sp_klubova_nn_11-07

pravilnik_o_nacinu_osnivanja_zadacama_djelokrugu_i_nacinu_rada_skolskih_sportskih_saveza_nn_136_06

pravilnik_o_nacinu_osnivanja_zadacama_djelokrugu_i_nacinu_rada_sk_sport_dr_nn_13-14

pravilnik_o_nacinu_i_rokovima_podnosenja_akata_povjerenstvu_za_psk_nn_11-07

pravilnik_o_dn_za_sport_franjo_bucar_nn_30-07

financiranje_sporta_u_rh_s_usporednim_prikazom_u_eu

bijela_knjiga_o_sportu

akcijski_plan_pierre_de_coubertin

Opće propozicije natjecanja osnovnih škola Grada Zadra

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave

 

 

 


 


izborna-sjednica-skupstine-sportske-zajednice-grada-zadra-za-2015-2019

1-redovna-sjednica-skupstine-sportske-zajednice-grada-zadra-za-mandatno-razdoblje-2015-2019-godine

2-redovna-sjednica-skupstine-szgz-a-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

3. sjednica Skupštine Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2015. – 2019. godine

4. sjednica Skupštine Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2015. – 2019. godine

5. Sjednica Skupštine Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2015.-2019. godine

6. Sjednica Skupštine Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2015.-2019. godine

01-konstituirajuca-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

02-redovna-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

03-redovna-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

04-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

05-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

06-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

07-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

08-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

09-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

10-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

11-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

12-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

13-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

15-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

16-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

17-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

18-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

19-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

20-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

21-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

22. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019

23. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019.

24. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019

25. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019

26. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019.

27. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019.

 

 

 

Statut Športske zajednice Grada Zadra

Izmjene i dopune statuta ŠZGZ

Pavilnik o zaštiti arhivskog i registarskog gradiva ŠZGZ

Pravilnik o dodijeli športskih stipendija vrhunskim športašima GZ

Pravilnik o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša i športskih djelatnika GZ

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti ŠZGZ

Pravilnik o nadzoru programa ŠZGZ

2. Kriterij za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u športu Grada Zadra

Pravilnik o nadzoru stručnog rada u športu GZ

Pravilnik o napredovanju športskih trenera u športu GZ

Pravilnik o nositelju kvalitete zadarskog športa

Pravilnik o podnošenju prijava programa za uvrštenje u Program Javnih potreba u športu GZ

Pravilnik o postupku i načinu kandidiranja predstavnika za sastav Skupštine, predsjednika i potpresjednike, članove Izvršnog odbora, te članove NO ŠZGZ

Pravilnik o prijamu, pravima i obavezama novih članova ŠZGZ

Pravilnik o sportskim školama GZ

Pravilnik o sustavu fin.upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju fin. planova neprofitnih organizacija

Pravilnik o matičnoj knjizi članica Športske zajednice Grada Zadra

Pravilnik o provedbi postupka bagatelne vrijednosti

Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju djelatnika Športske zajednice Grada Zadra

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o obvezama i pravima športskih trenera

 

Poslovnik

Poslovnik o radu Izvršnog Odbora ŠZGZ

Poslovnik o radu Izborne Skupštine ŠZGZ 1

Poslovnik o radu Izborne Skupštine ŠZGZ 2

Poslovnik o radu Nadzornog Odbora ŠZGZ

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADAR U 2019. GODINI

 

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 , 86/12,  94/13 i 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu  Športska zajednica), Grad Zadar i Športska zajednica Grada Zadra dana 11. rujna 2018. godine raspisuju:

 JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PISANIH PROGRAMA ZA IZRADU I REALIZACIJU PLANA SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA ZA 2019. GODINU

1 – JAVNI POZIV 2019 GODINE
2 – UPUTE ZA PRIJAVITELJE
3 – KRITERIJI ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU
4 – NASLOVNICA
5 – OBRAZAC OPCIH PODATAKA
6 – OPCA IZJAVA PRIJAVITELJA
7 – IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI
8- IZJAVA O SUGLASNOSTI – SAVEZ
9. – OBAZAC PRORACUNA 2019.
10 – IZJAVA O FINANCIRANIM PROGRAMIMA
11 – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
12- IZJAVA O TOCNOSTI PODATAKA
13 – SUGLASNOST ZA OBJAVU PODATAKA
14 – OBRAZAC ZIVOTOPISA VODITELJA PROGRAMA
15 – OBRAZAC EKIPNI SPORTOVI
16 – OBRAZAC POJEDINACNI SPORTOVI
17 – OBRAZAC OSOBA S INVALIDITETOM
18 – OBRAZAC SPORTSKA REKREACIJA GRADANA
19 – OBRAZAC SKOLSKI SPORT
20 – OBRAZAC SPORT STUDENATA
21 – OBRAZAC SPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE
22 – OBRAZAC STRUCNO USAVRSAVANJE
gprt-obrazac-1-opci-podaci
gprt-obrazac-2-popis-sportasa
gprt-obrazac-3-planirani-ciljevi-u-godisnjem-ciklusu
 gprt-plan
 gprt-realizacija 2018
obrazac-4r-realizirani-ciljevi-u-godisnjem-ciklusu 2018

 

Postupak i dokumentacija

 

Pravilnik o financiranju programa javnih potreba sredstvima Grada Zadra

– Upute za prijavitelje
– Kriteriji za financiranje programa javnih potreba u sportu

1. Pravilnik o postupku podnošenja prijava programa za uvštavanje u Program javnih potreba u športu Grada Zadra
2. Kriterij za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u športu Grada Zadra
   2.1. Vrednovanje sportova 2019. (tablica)
3. Pravilnik o nositelju kvalitete Zadarskog športa

VREDNOVANJE SPORTSKIH UDRUGA 2019
Tablica vrednovanja sportske rekreacije
Tablica vrednovanja sportskih udruga osoba s invaliditetom

4. Poslovnik povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa

 

Normativi za prijevoz, smjestaj, organizaciju i kotizaciju sluzbenih i pripremnih natjecanja klubova pojedinacnih sportova
Normativi ekipni sportovi

5. Javne potrebe u sportu program 2019.

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADAR U 2017. GODINI

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 , 86/12,  94/13 i 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu  Športska zajednica), Grad Zadar i Športska zajednica Grada Zadra dana 13. rujna 2016. godine raspisuju:

 

VEZANI DOKUMENTI

poslovnik

upute-za-prijavitelje

kriteriji-za-financiranje-javnih-potreba-u-sportu

normativi-za-prijevoz-smjestaj-organizaciju-i-kotizaciju-sluzbenih-i-pripremnih-natjecanja-klubova-pojedinacnih-sportova

normativi_ekipni-sportovi

javni-poziv-2017-godine

izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

izjava-o-tocnosti-podataka

naslovnica

obazac-proracuna-2017

obrazac-ekipni-sportovi

obrazac-opcih-podataka

obrazac-osoba-s-invaliditetom

obrazac-pojedinacni-sportovi

obrazac-proracuna-za-menifestacije

obrazac-sport-studenata

obrazac-sportska-rekreacija-gradana

obrazac-sportske-priredbe

obrazac-strucno-usavrsavanje

obrazac-skolski-sport

obrazac-zivotopisa

KRITERIJ ZA VREDNOVANJE I ODABIR PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA ZADRA

POSLOVNIK

PRAVILNIK O DODJELI STIPENDIJA SPORTAŠIMA

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA

Pravilnik o nositelju kvalitete

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2016. GODINI

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11 i 86/12. 94/13, 85/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu  Športska zajednica), Grad Zadar i Športska zajednica Grada Zadra dana 28. rujna 2015. godine raspisuju:

 

Vezani dokumenti

 

1-Tekst natjecaja Poziv za prikupljanje prijedloga za javne potrebe u sportu 2016 godine

2 -Upute_za_prijavitelje

3 -Kriteriji_kriterij za financiranje

Izjava o tocnosti podataka

Naslovnica

Obrazac sportsko-rek. aktivnosti

Obrazac-Programa-za-bodovanje-vrijednosti-sporta-i-nositelja-kvalitete_

Obrazac proracuna za manifestacije

Obrazac proracuna

Obrazac strucno usavrsavanje i znanstvena djelatnost

Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ogledni obrazac zivotopisa

Opci obrazci

 

Back to Top