Športska zajednica Grada Zadra, Molatska 11a, 23000 Zadar

Krovno tijelo sustava športa u Gradu Zadru je Športska zajednica Grada Zadra koja je osnovana temeljem Zakona o sportu i Zakona o udrugama Republike Hrvatske. Temeljem Zakona o sportu, prema naputku Hrvatskog olimpijskog odbora, 04. siječnja 1996. godine u Zadru je osnovan Zadarski savez športova. Odlukom Poglavarstva Grada Zadra o odobrenju unošenja naziva Grada Zadra u naziv udruge od 09. veljače 1998. godine, Savez mjenja naziv u Zadarski savez športova – Grad Zadar, a na izbornoj sjednici Skupštine za mandatno razdoblje 2011. – 2015. godine održanoj 15. lipnja 2011. godine promjenjen je službeni naziv koji glasi: Športska zajednica Grada Zadra. Športska zajednica je od svog osnutka smještena u domu Aerokluba “Zadar” iz Zadra, Put Bokanjca 26, a od 01. siječnja 2015. godine sjedište zajednice se nalazi u Molatskoj 11a u Zadru.

Njezini ciljevi definirani su Zakonom o sportu i Statutom. Cilj Športske zajednice Grada Zadra je da svojim djelovanjem pridonosi razvitku i promicanju športa na području Grada Zadra, poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa, razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko – rekreacijskih aktivnosti građana i osoba s invaliditetom, promicanje odgojnih funkcija športa, razumijevanja tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom, širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

Back to Top