Objava postupka pripreme za održavanje izbora za tijela Športske zajednice Grada Zadra u novom mandatnom razdoblju 2019. – 2023. godine

Obavjest za sve članice Športske zajednice Grada Zadra da je donošenjem:

 

  • Odluke o provedbi izbora za mandatno razdoblje 2019. – 2023. godine na 27. sjednici Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015. – 2019. godine, održane 01. ožujka 2019. godine,
  • Odluke o sazivu Izborne sjednice Skupštine Športske zajednice Grada Zadra za 13. lipnja 2019. godine, na 27. sjednici Izvršnog odbora Športske zajednice Zadarske županije u mandatnom razdoblju 2015. – 2019. godine, održane 01. ožujka 2019. godine,
  • Odluke o broju i načinu izbora predstavnika članica Športske zajednice Grada Zadra u Skupštinu Športske zajednice Grada Zadra, na 27. sjednici Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015. – 2019. godine, održane 01. ožujka 2019. godine i
  • Odluke o pokretanju postupka isticanja kandidata za predsjednika Športske zajednice Grada Zadra, na 27. sjednici Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015. – 2019. godine, održane  01. ožujka 2019. godine.

 

započeo postupak pripreme za održavanje izbora za tijela Športske zajednice Grada Zadra u novom mandatnom razdoblju 2019. – 2023. godine, koji će se provesti na Izbornoj sjednici Skupštine Športske zajednice Grada Zadra dana: 13. lipnja 2019 godine.

 

Na navedenoj Izbornoj sjednici Skupštine Športske zajednice Grada Zadra verificirati će se predstavnici članica pojedinog sporta Športske zajednice Grada Zadra u Skupštini Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2019. – 2023. godine, te izabrati slijedeći dužnosnici Športske zajednice Grada Zadra:

  • Predsjednik i potpredsjednik Športske zajednice Grada Zadra.
  • Članovi Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra,
  • Članovi Nadzornog odbora Športske zajednice Grada Zadra.

 

Izbori će se obaviti sukladno odredbama Statuta Športske zajednice Grada Zadra,  a u prilogu ove objave, uz navedene odluke dostavljaju se i obrasci:

 

  1. Odluka o izboru predstavnika u Skupštinu Športske zajednice Grada Zadra;
  2. Upitnik za predstavnika u Skupštini Športske zajednice Grada Zadra;
  3. Izjava o poštivanju Statuta Športske zajednice Grada Zadra.

 

Pozivamo sve članice Športske zajednice Grada Zadra da njihova nadležna tijela izaberu predstavnika u svom sportu u Skupštini Športske zajednice Grada Zadra i da popune priložene obrasce, te ovjerene od ovlaštenih osoba članica Športske zajednice Grad a Zadra dostave na adresu:

 

Športska zajednica Grada Zadra

Molatska ulica 11 a

23000 Zadar

 

zaključno do 06. svibnja 2019. godine.

 

Za članice Športske zajednice Grada Zadra, dostavljamo i obrazac za isticanje prijedloga liste kandidata za predsjednika Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2019. – 2023. godine. Posebno se upućuju članice Športske zajednice Grada Zadra da provjere da li su ispunili sve obveze prema Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji – Služba za opću upravu za registraciju, da li su tijela članica Športske zajednice Grada Zadra, a posebno osobe ovlaštene za zastupanje članice u tijeku važećeg mandata. Također, upućujemo članice Športske zajednice Grada Zadra da u izboru predstavnika skrbe o ravnomjernoj zastupljenosti žena.