Održano je stručno predavanje: „Kondicijska pripremljenost vrhunskih sportaša za turnirski način natjecanja“

Športska zajednica Grada Zadra organizirala je stručno predavanje u suradnji sa Kineziološkim fakultetom u Zagrebu i Biotreningom u području kondicijske pripremljenosti sportaša sa temom  „Kondicijska pripremljenost vrhunskih sportaša za turnirski način natjecanja“. Predavač je bio dr.sc. Luka Milanović, profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i kondicijski trener hrvatske nogometne reprezentacije,a predavanju su prisustvovali treneri iz raznih sportskih udruga sa područja Zadarske županije.