Program obilježavanja Dana Grada Zadra – blagdana sv. Krševana

U privitku je poziv na sudjelovanje u programu obilježavanja Dana grada Zadra 2018. i blagdana sv. Krševana.

poziv na sudjelovanje – DAN GRADA ZADRA 2018