JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADAR U 2018. GODINI

Programi športa

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 , 86/12,  94/13 i 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekta Javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu  Športska zajednica), Grad Zadar i Športska zajednica Grada Zadra dana 13. rujna 2017. godine raspisuju:

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PISANIH PROGRAMA ZA IZRADU I REALIZACIJU PLANA SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA ZA 2018. GODINU

INFO: Grad Zadar

JAVNI POZIV 2018 GODINE

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

KRITERIJI ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Normativi ekipni sportovi

Normativi za prijevoz, smjestaj, organizaciju i kotizaciju sluzbenih i pripremnih natjecanja klubova pojedinacnih sportova

IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

IZJAVA O TOČNOSTI PODATAKA

IZVJEŠTAJ PROR-POT

IZJAVA O SUGLASNOSTI – SAVEZ

IZJAVA O FINANCIRANIM PROGRAMIMA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE TRENERI

NASLOVNICA

OBRAZAC EKIPNI SPORTOVI

OBRAZAC OSOBA S INVALIDITETOM

OBRAZAC SPORT STUDENATA

OBRAZAC SPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE

OBRAZAC ŠKOLSKI SPORT

OPĆA IZJAVA PRIJAVITELJA

OBRAZAC PRORAČUNA 2018.

OBRAZAC OPĆIH PODATAKA

OBRAZAC POJEDINAČNI SPORTOVI

OBRAZAC SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA

OBRAZAC STRUČNO USAVRŠAVANJE

OBRAZAC ŽIVOTOPISA VODITELJA PROGRAMA

TROŠKOVNIK ZA NATJECANJE I TRENERE